改善民主运作

YAML 问题

"Valstybė saugo savo piliečius nuo kriminalinių nusikaltėlių, besikesinančių į žmonių gyvybę, sveikatą, nuosavybę, o gyventojų apsauga nuo politinių piktadarių, jeigu jie nesusiję su kriminaliniais nusikaltimais, silpna. Dėl to kyla kai kurios mūsų gyvenimo negerovės, dėl kurių smerkiama politika, kaltinama demokratija, bet per mažai ieškoma pozityvių išeičių."

(Algimantas V. Indriūnas)


子分类: 改善民主运作.


投票 (可选) (别通知) (可选)
请,登录
语言