问题: 教育小学教育高等教育教育技术

Elektroninė studijų birža

+3  

Sukūrus elektroninės registracijos į paskaitas ir užsiėmimus sistemą, galima būtų sudaryti sąlygas kūrybai ir inovacijoms.

YAML 想法

Šiuo metu Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų pasaulio valstybių, dalis mokslo yra nustatyta ir finansuojama valsytbės. Tačiau studijos paprastai trunka daugelį metų, ir nebūtinai atneša norimų rezultatų -- jos nelabai sukuria genijų, kurie kurtų ir vystytų naujo lygio inovacijas.

Sakoma, kad genijus yra 99% darbo ir 1% įkvėpimo, ir, kad geriausias mokytojas yra įkvėpimas (motyvacija). Tad, galime pritaikyti šią išmintį, tokiu būdu sukurti genijų.

Kaip? Paprastai, esame vienaip ar kitaip jau vaikystėje įkvėpti fantastikos, ir ateities galimybių, tad tai yra momentas, kai reikėtų taikyti atsiradusį įkvėpimą mokant naudotis pragmatiškai naudingiems įrankiams ir įgūdžiams, ir tokiu būdu sukurti teigiamas psichologines asociacijas (positive reinforcement, RL), -- sukurti pojūtį, kad mokymasis duoda rezultatus. Pavyzdžiui, vaikui susidomėjusiam automobiliais -- vietoje to, kad versti mokykloje skaičius sudėdinėt ir rašyt diktantus, -- vietoje to, duoti nupiešti ant popieriaus, ko norėtume, vėliau nubraižyti kompiuteriu, vėliau, atspausdinti 3D, vėliau -- apsilankyti gamyklose, kur gamina realaus dydžio tokius daiktus... ir pasidalinti tikrais brėžiniais (kurie paprastai būna "intelektualinė nuosavybė," tačiau yra esminė mokymo dalis, kuri gali būti padaryta prieinama pasirašant tam tikras paslapčių neatskleidimo sutartis.) Vaikas skatinamas savo vizijų, natūraliai taps labai talentingas toje srityje (99% perspiration), o etikos ir kitų gerų savybių išmokys gyvenimas ir bendravimas su žmonėmis. Panašiu principu, norintys profesionaliai groti, išmoktų groti. Norintys meniškai piešti, išmoktų piešti. Pavyzdžiui, išmokus piešti "anime," šiais laikais Internete galima atrasti rinkų animacijos piešiniams labai greitai, arba išmokus programuoti, galima atrasti darbo irgi labai greitai. Tas pats galioja įvairiems gilesniems įgūdžiams, kaip kad -- gebėjimai braižyti techninius brėžinius, projektuoti, skaičiuoti riziką, kaupti duomenis, valdyti serverius, kurti prognozės modelius, ir t.t.

Kaip tai įgyvendinti? Sukurti paskaitų rinką, į kurią besidomintys žmonės galėtų užsiregistruoti ir lankyti, panašiai kaip lanko būrelius, o visas kitas paskaitas padaryti neprivalomomis -- t.y., kad duoti 100% laiko savo pomėgiui vystyti, leisti besimokantiems visiškai laisvai rinktis, kur nueiti, ką paklausyti, ir t.t. panašiai kaip leidžiame žmonėms parduotuvėse nusipirkti. Valstybės finansai reikštų, kad vaikai šioje "elektroninėje studijų biržoje" turėtų tam tikrą ribotą nemokamų (valstybės finansuotų) kreditų skaičių, kurį galėtų išnaudoti mokytis ką tik nori, o vėliau, norėdami plėsti žinias, turėtų nusipirkti. Tokioje rinkoje leisti valstybei ir verslams subsidijuoti prioritetinių sričių paskaitas ir užsiėmimus.

Tokia elektroninė studijų birža veiktų kaip papildoma jėga optimizuoti studijų sistemai šių laikų greitų pokyčių visuomenės realijoms.

Ši idėja paremta 2005 metų tinklaraščio įrašu: Liberalios studijos iš principo nekeičiant švietimo sistemos.(别通知) (可选) 请,登录

//它缺少什么?

儿童在任何一所大学注册演讲的机会:)我在1998年的例子-作为一名学生,我注册了VU演讲。用户体验-很难找到这些讲座,有必要找到付款地点,进行银行转帐...

如今,人们可以简单地利用网络技术,与教育机构签订合同来列出他们的讲座,并允许任何公众通过这种注册系统在任何大学注册任何讲座。

然后,可以要求国家为某些已经由国家支付教育费用的团体(儿童,学生等)支付讲座费用(例如,购买免费的学习券)。

// Ko tam trūksta?

Galimybės vaikams užsiregistruoti į bet kurio iš universitetų paskaitas :) Mano pavyzdys 1998 metais -- būdamas mokyklos moksleivis užsiregistravau į VU paskaitas. Vartotojo patirtis -- buvo sunku atrasti tas paskaitas, reikėjo ieškoti, kur sumokėti, daryti bankinį pavedimą...

Šiandien galima būtų paprasčiausiai pasinaudoti web technologijomis, pasirašyti sutartis su švietimo institucijomis, kurios leistų list'inti jų paskaitas, ir leisti bet kam iš visuomenės užsiregistruoti į bet kurio universiteto bet kokią paskaitą per tokią registracijos sistemą.

Tuomet, būtų galima prašyti valstybės sumokėti už paskaitas tam tikroms grupėms, už kurių edukaciją valstybė jau moka -- vaikus, studentus,... (pvz., nupirkdama nemokamų studijų kuponus)


缺少实施什么?

Ko trūksta, kad įgyvendinti?


语言